Dulkių Ištraukimo

ir Aukšto Slėgio Sistemos

Pramonės šakos, kuriose dirbame

Mūsų klientai inžinerinės įmonės, dirbančios įvairiose pramonės šakose.

LAJAC įrangą, gaminius ir sprendimus rasite įvairiose gamybos įmonėse, kur didelis prioritetas ir dėmesys skiriamas švariai ir sveikai darbo aplinkai. Svarbu parinkti specialią įrangą ir gaminius, kai kalba eina apie įvairių dulkių, atliekų ar dūmų filtravimą skirtingose apdirbamosios pramonės šakose. 

Ilgalaikė patirtis, žinios dulkių filtravimo, ištraukimo ir aukšto slėgio vakuuminėse sistemose ir platus gaminių asortimentas suteikia galimybes siūlyti tinkamą įrangą ir sprendimus įvairioms aplinkoms ir pramonės šakoms. Toms pramonės šakoms, kuriose egzistuoja dulkių sprogimo rizika, visuomet siūlome įrangą ir gaminius, atitinkančius ATEX direktyvas ir reikalavimus.