Mes išlaikome

aukštą aptarnavimo kokybę

Lajac - Švarus oras pramonėje

Mūsų klientai inžinerinės įmonės, dirbančios įvairiose pramonės šakose.

LAJAC įrangą, gaminius ir sprendimus rasite įvairiose gamybos įmonėse, kur didelis prioritetas ir dėmesys skiriamas švariai ir sveikai darbo aplinkai. Svarbu parinkti specialią įrangą ir gaminius, kai kalba eina apie įvairių dulkių, atliekų ar dūmų filtravimą skirtingose apdirbamosios pramonės šakose. 

Ilgalaikė patirtis, žinios dulkių filtravimo, ištraukimo ir aukšto slėgio vakuuminėse sistemose ir platus gaminių asortimentas suteikia galimybes siūlyti tinkamą įrangą ir sprendimus įvairioms aplinkoms ir pramonės šakoms. Toms pramonės šakoms, kuriose egzistuoja dulkių sprogimo rizika, visuomet siūlome įrangą ir gaminius, atitinkančius ATEX direktyvas ir reikalavimus.

Ką reiškia LAJAC

Lajac misija - naudojant kokybiškus gaminius, įrangą ir sukauptas žinias, įvairiose pramonės šakose visame pasaulyje gerinti oro kokybę darbo aplinkoje, kas, laikantis ilgalaikės perspektyvos, mažina žmonių susirgimo riziką ir kartu teikia ekonominės naudos ir įmonėms, ir visuomenei. Taip mes ir mūsų klientai prisijungiame prie tvarios visuotinės aplinkosauginės grandinės. 


Servisas
Mes visada esame pasiekiami ir lanksčiai reaguojame į individualius ir specifinius kliento poreikius.

Pasitikėjimas
Verslo etika, įgūdžiai ir profesionalumas yra pagrindiniai dalykai, leidžiantys klientams jaustis saugiai ir užtikrintai, kad mūsų prisiimti įsipareigojimai bus įvykdyti laiku. 

Kokybė
Nuolatinis darbuotojų skatinimas diegti inovacijas ir tobulinti įmonę - pagrindiniai veiksniai, užtikrinantys aukštus kokybės standartus.

Bendradarbiavimas
Pagarba, dinamiškas bendradarbiavimas, abipusis supratimas bendraujant su klientais yra Lajac įmonės jėga, apimanti ir vidinius, ir išorinius santykius.